Tarieven

Bekeken wordt of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand conform de criteria die de Raad voor Rechtsbijstand daaraan stelt (https://www.rvr.org).

Meent u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te komen, kan voor u een zogeheten toevoeging worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad zal op uw aanvraag beslissen en als een toevoeging wordt verleend, worden de kosten van rechtsbijstand voor een groot deel betaald door de overheid, behoudens in beginsel een door u te betalen eigen bijdrage.

Als u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, worden duidelijke afspraken gemaakt over het te hanteren uurtarief, te vermeerderen met kantoorkosten en BTW en doorbelasting van verschotten. Dit zijn kosten die voor uw zaak bij derden worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld griffierechten bij Rechtbank/Gerechtshof, deurwaarderskosten en op te vragen uittreksels. Deze afspraken worden schriftelijk aan u bevestigd. De declaraties worden voorzien van een specificatie.